30.6 C
București
miercuri, iulie 6, 2022

CCIB: Conferința FOCUS BUCUREŞTI – dezvoltare urbană, digitalizare, economie circulară”, eveniment marca CCIB, la a patra ediție

București, 8iunie 2022

COMUNICAT DE PRESĂ

Conferința FOCUS BUCUREŞTI – dezvoltare urbană,

digitalizare, economie circulară”, eveniment marca CCIB, la a patra ediție

Camera de ComerţşiIndustrie a MunicipiuluiBucureşti (CCIB) a organizat, înAula Carol I din sediulsăuistoric, cea de a patraediţie a conferinţei „FOCUS BUCUREŞTI – dezvoltareurbană, digitalizare, economiecirculară”. Evenimentul a reunitreprezentanțiaicomunității de afaceri a Capitalei, oficiali din administrațiacentralășilocală, specialiști de top din diverse domenii, reprezentanțiaisocietățiicivile, cu scopul de a discutadeschisdespreproblemeleCapitalei, darmai ales despresoluțiiviabileși constructive a căroraplicaresăconducă la dezvoltareapebazesănătoase a Bucureștiului.

„TransformareaCapitaleiîntr-o metropolămodernă, verde, atractivă pentru turismșiafacerieste o muncă de echipă: mediu public – mediuprivat. Înceeace ne privește,venimînacestparteneriatcu instrumentelespecificeuneicamere de comerţsolide. De pildă, datorităsistemului complex de relațiiconstruit de-a lungultimpului, atâtpe plan intern, câtșiinternațional, avemcapacitatea de a neimplicaîntransferul de bunepracticișiînimplementareaunorproiecte care s-au bucurat de succesînaltecapitaleeuropene”, a declaratîndeschidere, preşedintele CCIB, Iuliu Stocklosa.

Spreexemplificare, președinteleCamereibucureștene a prezentatproiectul „Shopping street program”, axatpefolosireatehnologieișipe un parteneriatîntreadministrațiapublică, antreprenorișilocuitori, prin care se asigură o dezvoltareholistică a orașului, pepatru axe: rețea de afaceri smart, cooperareîncomerțșiservicii, conectivitateșieducație. Datorităapartenenței CCIB la FederațiaCamerelor de ComerțDunărene, încalitate de membrufondator, organizațianoastră se poateimplicaînimplementareaînCapitală a acestui tip de proiect, dupămodeleutilizate la VienasauBudapesta.

În prima parte a conferinţei, dedicatădezvoltării urbane șieconomieicirculare, participanții au avutposibilitatea de a se întâlniîntr-un cadrustructurat cu: Toni Greblă,prefectulCapitalei, StelianBujduveanu, viceprimar general al Capitalei, Aurelian Păduraru, comisar general al GărziiNaționale de Mediu, ȘtefanIoniță, director executiv al CNAIR – CESTRIN, Dan Nicula, director general al Agenției de DezvoltareRegionalăBucureștiIlfov, Claudiu Octavian Ceti, consilier alprimaruluisectorului 5 și cu directorul adjunct al TIAB SA, Corneliu Samoilă.

Încadrulacestui prim panel a fostsubliniatănecesitateaelaborăriiuneistrategiicoerentevizânddezvoltareaurbană a Capitalei. În context, prefectulCapitalei a punctatimportanța: clarificăriisituațieijuridice aterenuriloraflateînlitigiu, aprobăriiPlanului Urbanistic General (PUG) și a PlanurilorUrbanisticeZonale (PUZ) rezultateînurmauneicolaborărirealeîntreautoritățile locale, centraleșimediul de afacerișiținândseama de interconectareaputernică a Capitalei cu județulIlfov. „Autoritățilepublicetrebuiesătratezeoamenii de afaceri ca fiindparteneriilor”, a accentuatprefectulCapitalei, Toni Greblă.

Înplus, înopiniaviceprimarului general StelianBujduveanu, se impune o discuțiedeschisădesprereformaadministrativă a Capitalei, care săaibă ca finalitatereducereabirocrației, simplificareaprocedurilorșicentrareapeinteresulcetățeanului. De asemenea, potrivitluiStelianBujduveanu, înperioadaurmătoare se vorscoate la licitațiepublică circa 600 de spații din portofoliulAdministrațieiFonduluiImobiliarșivor fi date înadministrareprivatăterenurilenefolosite.

Înceeacepriveștedezideratul de a avea un Bucureștiverde, comisarul general al GărziiNaționale de Mediu a apreciatcăîntr-o primăetapăestenevoie de conștientizareacontribuabilului, fie el persoanăfizicăsaujuridică, iarîntr-o a douaetapă se impunesancționareadrastică a încălcăriilegii. În context, a punctatcăînCapitalăexistăproblemeserioaseînceeacepriveștedeșeurileșipoluareaaerului.

Înfinalulprimeipărți a evenimentului, Dan Nicula, director general al ADRBI, a făcut o prezentareextinsă a principalelor axe de finanțate din ProgramulOperațional Regional, cu accent pe: digitalizare, mediu, mobilitate, regenerareurbană.

În a doua parte a evenimentului, dedicatădigitalizăriișitransformăriidigitale a Capitaleiparticipanţii au avutoportunitatea de a se întâlni cu: Ramona Porumb, viceprimar, Primăriasectorului 1; Paul Moldovan, administrator public, Primăriasectorului 6; Mihai Iulian Anghel, director general al DirecțieiMobilitateUrbană, PrimăriaSectorului 4; Corina Neacșu, manager proiect, și Costin Băcilă, Business Development Manager, Maguay; Cosmin Coșereață, Managing Partner @Blinkee City Romania. Încadrulacestui panel s-a discutatpelargdespreprioritățileadministrațieipubliceînceeacepriveștedigitalizareaserviciiloroferitecontribuabililor, soluțiișioportunități pentru ca Bucureștiulsădevină o Capitală smart, aplicații smart cu impact major asupracomunității.

Evenimentul a constituit un excelentprilej pentru participanți de a-șiprezentaproblemele, de a identificasoluții la acestea, de a interacționa cu vorbitoriiprezenți la conferință, darși de a inițianoicolaborăriînafaceri.

Biroul de Presă al CCIB

Acesta este un site cu caracter informativ și educativ . Publicam aceste informații pentru cunoștințele culturale ale publicului. Dacă doriți să eliminăm o postare sau să facem modificări, vă rugăm să ne contactați. Nu intenționăm încălcarea dreptului de autor.

Cele mai noi

Din aceeasi categorie

Acesta este un site cu caracter informativ și educativ . Publicam aceste informații pentru cunoștințele culturale ale publicului. Dacă doriți să eliminăm o postare sau să facem modificări, vă rugăm să ne contactați. Nu intenționăm încălcarea dreptului de autor.