30.6 C
București
miercuri, iulie 6, 2022

CCIB: Perspective pentru dezvoltarea colaborării economice româno-iraniene

Bucureşti, 2 iunie 2022

COMUNICAT DE PRESĂ

Perspective pentru dezvoltarea colaborării economice româno-iraniene

Camera de ComerţşiIndustrie a MunicipiuluiBucureşti (CCIB) a organizatîn Sala MironVlasto din sediulsăuistoric o întâlnire de lucrudedicatăpromovariicolaborăriieconomice si schimburilorcomerciale cu RepublicaIslamică Iran (R. I. Iran), ocazionată de vizitaîn România a E.S. Mohammad Habibollahzadeh, ministruasistentși director general înMinisteruliranian al AfacerilorExterne.

La manifestare, onorată de prezențaambasadoruluiextraordinarșiplenipotențiar al R. I. Iran în România, E.S. Seyed Hossein Sadat Meidani, și a atașatuluicomercialîncadrulAmbasadei, dna. ParvinNeginraz, au participatoameni de afaceriromâni care activeazăîndomeniile: energie, infrastructură de transport, managementultraficului, tehnologiainformației, metalurgie, turism, echipamente, proiectare.

Îndeschidere, președintele CCIB, Iuliu Stocklosa, a vorbitdesprepotențialul economic al Capitalei, în context național,darșidespreactivitateaCamereibucureştene, cu accent pestrategiasa de relațiiexterne, axatăpepromovareaoportunităților de afaceri din spațiul extra-comunitar. În context, a evocatrelațiatradițională de colaborareîndomeniul economic cu R. I. Iran, precumșipotențialulsemnificativ de creștere a schimburilorcomercialeși a cooperăriibilaterale, cu respectareacondiţionalităţilorcedecurg din calitatea de membru al UniuniiEuropenepe care o are țaranoastră.În context, a amintit de consultanțagratuităoferită de oficiul UE de la Bruxelles ”Due Diligence Help Desk on EU sanctions” pentru susținereafirmelor din UE, în special IMM-uri, care faccomerț cu parteneri din Iran.

E.S. Mohammad Habibollahzadeh a exprimatinteresulţării sale pentru dezvoltarearelaţiiloreconomiceşi de cooperare cu România, ținândseama de istoricul bun al relațiilorromâno-iranieneși a prezentatprincipalele axe strategice ale economieiIranului. Înceeacepriveștedomeniileprioritare de cooperare, diplomatuliranian a amintit: agriculturașiindustria de prelucrare a produselor agro-alimentare, metalurgia, industria auto (mașinihibrid, componente auto), energie, echipamentemedicale,construcții,industriile: chimică (îngrășăminte), petrochimică, farmaceutică. A menționatcăînconformitate cu datelestatistice ale părțiiiraniene, volumulimportului de produseromâneștiestemai mare decâtcelindicat de statisticaromână,înregistrându-se reexporturi din SM-UE, în principal prinfirme germane,dar care datorităcertificatului de originesuntîncadrate ca importuri din România. Arecomandatpromovareacontactelordirecteîntrefirmele din celedouățări.

Încontextulconflictului din Ucraina, s-a discutatdespreposibilitateaoperaționalizăriiunorrute alternative de transport pentruproduseleiranieneexportateîn Europa, o variantăluatăîncalcul de oaspețiinoștrifiindceape mare și ulterior, utilizândporturileromâneștiConstanța, Brăila, Galați, peDunăre, înțările din centrulșivestulcontinentului.

Întimpulsesiuniiplenare a întâlnirii de lucru, darșiîncadrulconvorbirilor B2B ce au urmat, s-au reliefatoportunități de afaceride interes pentru firmeleromânești, inclusivpeliniagăsiriiunorsoluții de asigurareaplățilorreciproce pentru produseleșiserviciilecomercializate.Încazulîn care reprezentanțiaimediului de afaceri din București, darși din alte zone ale țăriisuntinteresațisă-șiinternaționalizezeafacerile cu parteneri din R. I. Iran,suntinvitațisăcontactezeServiciulRelațiiInternaționale al CCIB. Din aceeașisursă se pot obțineinformațiirelevanteși utile cu privire la promovareaafacerilorpepiețeleStatuluiLibia, RepubliciiKârgâzeșiRepubliciiTurcia, obținute recent încadrulevenimentelororganizate la sediul CCIB.

          Informaţii de background

După un an – 2021, în care schimburilecomercialebilaterale au înregistrat un volum de peste 5 orimai mare față de 2020, din care exportul de aproape 7 ori, tendința de creștere s-a menținutșiînprimultrimestru al anului 2022. La 31 martiea.c., volumul total al schimburilorcomercialeromâno-iraniene (date disponibile) a fost de 105,1 mil. USD (+78%)comparativ cu primultrimestru al anuluitrecut), din care exporturile au fostînvaloare de 83,4 mil USD (+71,5%), întimpceimporturile s-au cifrat la 21,7 mil. USD (+108,4%).

Biroul de Presă al CCIB

Acesta este un site cu caracter informativ și educativ . Publicam aceste informații pentru cunoștințele culturale ale publicului. Dacă doriți să eliminăm o postare sau să facem modificări, vă rugăm să ne contactați. Nu intenționăm încălcarea dreptului de autor.

Cele mai noi

Din aceeasi categorie

Acesta este un site cu caracter informativ și educativ . Publicam aceste informații pentru cunoștințele culturale ale publicului. Dacă doriți să eliminăm o postare sau să facem modificări, vă rugăm să ne contactați. Nu intenționăm încălcarea dreptului de autor.