20.6 C
București
duminică, mai 19, 2024

Problema fundamentală a filosofiei este cea a raportului dintre materie şi conştiinţă.

Problema fundamentală a filosofiei este cea a raportului dintre materie şi conştiinţă. În funcţie de răspunsul pe care îl oferă la această problemă, gânditorii se împart în idealişti şi materialişti. Idealismul susţine caracterul determinant al conştiinţei în raportarea sa la materie. La rândul lor, idealiştii se împart în idealişti obiectivi, care afirmă primordialitatea unei conştiinţe unice şi universale, respectiv idealişti subiectivi, care optează pentru primordialitatea conştiinţei individuale. Materialiştii susţin că materia joacă rolul determinant în relaţia cu conştiinţa. Idealismul este expresia poziţiei claselor conservatoare, retrograde, ataşate unor moduri de producţie bazate pe asuprirea unor clase sociale de către o alta. Materialismul este teoria filosofică specifică intelectualităţii progresiste şi proletariatului, celor ce promovează trecerea la un mod de producţie superior, bazat pe egalitatea şi cooperarea tuturor claselor sociale în procesul muncii şi creaţiei, pornind de la raţiune şi de la cele mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, depăşind credinţele iraţionale şi obscurantismul mistic al orânduirilor bazate pe exploatare. Societatea noastră este construită pe baza concepţiei materialiste asupra lumii şi a vieţii. Ea aspiră la făurirea unui sistem social în care oamenii muncii să-şi poată exprima liber creativitatea şi necesităţile într-o conlucrare deplină şi în interesul comun al tuturor cetăţenilor, indiferent de originea de clasă, de domeniul de activitate sau de naţionalitate. Acestea le-am învăţat prin a doua parte a anilor ’80. Abia astăzi sunt valabile, societatea noastră intrând într-o nouă etapă a făuririi hăhăhă, a propăşirii hohoho, cu larga participare a maselor populare în drumul spre culmile dezvoltării şi libertăţii şi tot aşa şi iar aşa, victoria fiind asigurată. Şi progresul.

de Sebastian Grama

Acesta este un site cu caracter informativ și educativ . Publicam aceste informații pentru cunoștințele culturale ale publicului. Dacă doriți să eliminăm o postare sau să facem modificări, vă rugăm să ne contactați. Nu intenționăm încălcarea dreptului de autor.

Cele mai noi

Din aceeasi categorie